Month: avgust 2019

Zbiranje interesa za predstavitev in srečanje z nabavniki nemških podjetij na »54. BME kongresno-sejemski prireditvi« (13. 11. – 15. 11. 2019, Berlin, Nemčija), rok za prijavo 15. 09. 2019

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico pripravlja izhodno delegacijo v Berlin, v okviru katere se bodo slovenska podjetja aktivno udeležila 54. BME kongresno-sejemske prireditve. K predstavitvi na dogodku, ki bo potekal od 13. 11. – 15. 11. 2019 v Berlinu vabimo...

Vabilo k sodelovanju na IX. Vseruskem festivalu znanosti ”Znanost 0+” 2019

Ministrstvo za znanost in visoko izobraževanje Ruske Federacije vabi k sodelovanju na IX. Vseruskem festivalu znanosti ”Znanost 0+” 2019. Glavna tema festivala je Mednarodno leto periodnega sistema kemijskih elementov, ki ga obeležujemo letos. Z namenom popularizacije znanosti vabi k sodelovanju dijake, študente, profesorje in znanstvenike. Mednarodni del tekmovanja je...

Vabilo na konferenco EUREKA; 05. 09. 2019, Amsterdam

Vabljeni k udeležbi na Eureka Stakeholder Conference ‘Creating Ecosystems for Innovation’ and Matchmaking, ki bo potekala 05. 09. 2019 v Amsterdamu. Konference se bo udeležil Državni sekretar Aleš Cantarutti z namenom spodbujanja mednarodnega sodelovanja preko projektov raziskav, razvoja in inovacij tudi pod okriljem ukrepov EUREKA. Program konference si oglejte...

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, rok za prijavo 29. 11. 2019

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija SPIRIT, je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih, razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Namen javnega razpisa je podpreti mala in srednje velika podjetja, ki želijo...

Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc, rok za prijavo 30. 10. 2019

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Namen javnega povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in...

Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022«, rok za prijavo 05. 10. 2019

Javna agencija SPIRIT je objavila javni razpis za spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022. Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, k sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in...

Javni razpis “Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0”, rok za prijavo 29. 08. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za razvoj polproizvodov v lesarstvu. Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. Cilji javnega razpisa so:...

Vabilo na mednarodno konferenco Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, 16. 09. 2019, Ljubljanski grad

Vabimo vas, da se nam pridružite na enodnevni mednarodni konferenci Smart Cities 2019: »Resilient Cities: between digital and physical world«, ki bo potekala v Ljubljani na Ljubljanskem gradu. Konferenco organiziramo v so-organizaciji z Mestno občino Ljubljana in Združenjem mestnih občin Slovenije. Predstavljeno bo ravnanje občin in mest v primeru...