Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022), rok za prijavo 23. 09. 2019

SPIRIT Slovenija, javna agencija je objavila Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (SIO 2020–2022).

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za inovativna potencialna podjetja, nova in obstoječa inovativna podjetja »start-up« ter hitrorastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«. Ti bodo v okviru subjektov inovativnega okolja (SIO), ki bodo upravičenci razpisa, prejeli uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij.

Podpora ciljnim skupinam bo zagotovljena s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi dogodki, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek svetovanja ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

Več informacij in razpisna dokumentacija tukaj.