Vabilo k udeležbi na glasovanju na Dopisni seji članov SRIP PMiS

Spoštovani člani SRIP PMiS

V skladu z Zapisnikom 4. seje Programskega sveta (PS), z dne 20. 06. 2019 je potrebno do konca septembra 2019 izvesti volilne zbore manjkajočih / neaktivnih članov in predstavnikov v Programskem svetu.

Novo oblikovane ekipe: vodja vertikale, predstavnik v PS iz gospodarstva in predstavnik v PS iz raziskovalnih organizacij (RO) bodo v oktobru aktivno vpete v oblikovanje in prenovo Akcijskega načrta SRIP PMiS, ki bo krovni dokument za prijavo tretje faze Operacije SRIP PMiS, ki se prične z 09. 01. 2020.

Skladno s sklepom Koordinacije Vertikal, z dne 13. 09. 2019 se je zbiranje predlogov kandidatov izvedlo dopisno, v obdobju: 17. 09.-24. 09.2019.

Volilni zbori se bodo, prav tako v skladu z zgoraj navedenim sklepom, izvedli preko dopisnega glasovanja, obliki spletne aplikacije za oddajo glasu, ki bo potekalo v obdobju:

26. 09. (od 7 ure zjutraj) – 30. 09. 2019 (do 19 ure popoldan).

Glasovanje bo v omenjenem obdobju možno na povezavi:

https://forms.gle/vtgHAhtiKyLerCwe6

Vodjo vertikale volijo vsi člani vertikale, predstavnika članov v programskem svetu iz raziskovalnih organizacij volijo le raziskovalne organizacije, predstavnika članov v programskem svetu iz gospodarskih organizacij volijo le gospodarske družbe. Vsak član SRIP PMiS ima pravico oddaje enega glasu, s predpostavko o izpolnjevanju pravil glasovanja, ki so podrobneje opredeljena v Poslovniku SRIP PMiS.

Glasovanje: DA, v kolikor se strinjate s predlogom kandidature in NE, v kolikor se ne strinjate s predlogom kandidature.