Za nami je uspešna delavnica »Kako do nepovratnih sredstev za projekt na odprtih razpisih TETRAMAX«

Dne 02. 10. 2019 smo SRIP PMiS in Odsek za računalniške sisteme na IJS za svoje člane organizirali delavnico na temo »Kako do nepovratnih sredstev za projekt na odprtih razpisih TETRAMAX«.

Delavnica je bila namenjena predstavnikom podjetij, ki iščejo možnosti za hiter in čim manj tvegan dostop do rešitev na področju sodobnih IKT tehnologij, s katerimi bi inovirali in izboljšali izdelke in storitve ter njihovimi raziskovalnimi partnerji. Predstavljene so bile možnosti za pridobivanje sredstev na odprtih klicih TETRAMAX in posredniški portal, ki omogoča iskanje ponudnikov tehnologij in projektnih parterjev, ter prenos tehnologij prek mreže vseevropske kompetenčnih centrov.