H2020 Fast Track to Innovation, naslednji rok za prijavo 19. 02. 2019

The Fast Track to Innovation je osrednji del EIC pilota, ki cilja na radikalno nove, prebojne produkte, storitve, procese ali poslovne modele, ki omogočajo vstop na nove trge. Hkrati pospešuje vstop na trg prebojnim inovacijam skozi financiranje v okviru odprte in dostopne sheme, ki podpira ideje konzorcijev inovatorjev vseh tipov in velikosti iz celotne Evrope.

Cilj razpisa: 

Podpreti projekte, ki razvijajo inovacije od demonstracijske stopnje do vstopa na trg. Inovacija, ki jo prijavitelj oz. konzorcij prijavlja, mora biti že v fazi prototipa – tehnologija, ki je predmet projekta, mora že biti testirana v ustreznem okolju. Nepovratna sredstva so torej namenjena razmeroma zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg (TRL6 – TRL8).

S programom želi EU doseči skrajšanje časa prodora ideje na trg, povečanje sodelovanja industrije, malih in srednjih podjetij, akademskih in raziskovalnih institucij ter spodbujanje zasebnih vlaganj v raziskave in inovacije, promoviranje raziskav in inovacij s poudarkom razvoja tehnologij v inovativne izdelke, procese in storitve. Nepovratna sredstva so torej namenjena zrelim idejam – novim tehnologijam, konceptom, procesom in poslovnim modelom, ki vstopajo v zadnje razvojne korake ter so tik pred prodorom na trg.

Konzorcij: 

  • 3 do 5 pravnih oseb.
  • Zastopane morajo biti vsaj 3 različne države EU, ali pridružene države program Horizon 2020.
  • Vsaj 60% projektnega proračuna mora biti namenjeno industrijskim partnerjem, ali pa mora biti sestava konzorcija sledeča: vsaj 2 industrijska partnerja v konzorciju s tremi partnerji, ali trije industrijski partnerji v konzorciju s petimi partnerji.

Več informacij tukaj.