Dostopen in fleksibilen magistrski program za vodje prihodnosti: Menedžment pametnih mest

DOBA fakulteta, članica SRIP PMiS, ponuja unikaten online študijski program Menedžment pametnih mest, kjer boste sistemsko povezovali strateško vodenje, napredne tehnologije, upravljanje inoviranja, trajnosti razvoj ter komuniciranje in participacijo. Učitelji, priznani strokovnjaki s področja pametnih mest in skupnosti, v predmete vključujejo reševanje konkretnih izzivov in problemskih nalog, ki jih predlagajo mesta in skupnosti. Del študija so tudi strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks doma in v tujini.

Več informacij o študijskem programu tukaj.