Generalna konferenca UNESCO potrdila sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

Generalna konferenca UNESCO v Parizu je dne 25. 11. 2019, potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani.

S tem se Slovenija postavlja na zemljevid najbolj globalno prepoznanih in naprednih držav na področju umetne inteligence. Republika Slovenija bo Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) ustanovila predvidoma v začetku leta 2020, ko bo podpisan sporazum o ustanovitvi med UNESCO in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.
IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO, hkrati bo tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Medtem je vrsta držav in mednarodnih organizacij že izrazila zanimanje za aktivno sodelovanje z novim centrom.

Vodja Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na “Institutu Jožef Stefan” in obenem Unescove katedre za prosto dostopne izobraževalne vire mag. Mitja Jermol je pojasnil, da bo IRCAI imel status Unescovega centra druge kategorije, v prvi fazi pa naj bi gostoval na IJS.


Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.


Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj z vsega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.
Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer se je Slovenija uveljavila kot globalna in vodilna država na tem področju. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja.