Razširjena seja Programskega sveta SRIP PMIS: priprava Akcijskega načrta vertikal in horizontal

Dne 10. 12. 2019 je na Golteh potekala Razširjena seja Programskega sveta SRIP PMiS. Osrednja tema seje je bila koordinacija in usklajevanje Akcijskega načrta vertikal in horizontal na nivoju SRIP PMiS za III. fazo Operacije SRIP PMiS.

Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje, v galeriji slik pa si lahko ogledate utrinke z dogodka.