5. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, rok za prijavo 28. 02. 2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 – »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Cilj podukrepa je reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Višina razpisanih sredstev: 3.100.000 EUR.
Rok za prijavo: 28. 02. 2020 do 23:59.

Več informacij o razpisu in razpisna dokumentacija na tej povezavi.