ERA-NET COFUND: Razpis za sofinanciranje raziskovalnih in inovacijskih projektov na temo dostopnosti in povezljivosti mest, rok za prijavo 17. 03. 2020

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ENUAC) vabi raziskovalne organizacije, mesta, občine, podjetja, civilnodružbene organizacije in druge deležnike k oblikovanju transnacionalnih konzorcijev in skupni prijavi na razpis za sofinanciranje  inovacijskih in raziskovalnih projektov na temo dostopnosti in povezljivosti mest.

Pri mednarodnem razpisu ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« sodeluje 23 agencij iz 16 evropskih držav. Okvirni proračun razpisa, zagotovljen iz prispevkov sodelujočih agencij in dodatnih evropskih sredstev iz programa Obzorje 2020, znaša 22,5 mio EUR.

Mednarodni razpis ENUAC se vsebinsko osredotoča na ukrepe za izboljšanje dostopnosti in povezljivosti mest za vse družbene skupine in razvoj v smeri bolj trajnostnih sistemov mobilnosti v mestih. Raziskave naj bi temeljile na dejanskih izzivih v mestih, rezultati pa naj bi vodili do novih pristopov, orodij, instrumentov, razumevanj in znanja, ki bodo deležnike približali trajnostni dostopnosti in povezljivosti mest. Pričakuje se, da bodo rezultati projektov jasno prispevali k uresničevanju ustreznih ciljev mestne, regionalne, nacionalne in evropske prometne politike ter tako pomagali mestom, njihovim prebivalcem, skupnostim, podjetjem in institucijam, da kar najbolje izkoristijo spremembe na področju mobilnosti v mestih.

Prijavljeni projekti se morajo nanašati na vsaj enega izmed naslednjih izzivov:

  1. oblikovanje rešitev za celovit pristop k trajnostni fizični mobilnosti in prometu, rabi zemljišč in digitalni povezljivosti v mestih;
  2. razvoj inovativnih sistemov in storitev mobilnosti, ki lahko prispevajo k trajnostni mobilnosti v mestih, in podpora njihovemu izvajanju;
  3. preoblikovanje in ponovna ureditev mestnih prostorov z namenom, da bi odprli pot trajnostni mobilnosti in dostopnosti mest na lokalni ravni, od posameznih ulic do okrožij;
  4. razvoj učinkovitih politik za prehod na resnično trajnostno dostopnost in povezljivost mest;
  5. sprememba vedenja in pogledov v smeri trajnostne dostopnosti in povezljivosti mest.

Upravičeni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (univerze, raziskovalne institucije, mesta, občine, razvojne agencije, nevladne organizacije, podjetja …) iz Avstrije, Belgije, Cipra, Danske, Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Slovenije, Švedske, Turčije in Velike Britanije. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Več informacij glede razpisa tukaj.