Kampanja EU PROJEKT, MOJ PROJEKT, rok za prijavo 15. 01. 2020

Tudi v letu 2020 bi radi skupaj z vami pokazali, da lahko pozitivne rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Vabljeni, da projekt, ki ste ga uspešno izvedli oz. ga izvajate, predstavite pod okriljem kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, ki se bo odvil v tednu od 09. – 16. 05. 2020.

Organizirate (in financirate) lahko eno- ali večdnevni dogodek na eni ali več lokacijah, vključite lahko tudi predstavitev več projektov. Dogodek je lahko namenjen splošni javnosti ali določeni ciljni skupini, za udeležence naj bo brezplačen. Da je projekt lahko del uspešne zgodbe EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, mora biti sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bodo vaše interaktivne in zanimive dogodke, ki jih boste organizirali in financirali v okviru kampanje v predlaganem tednu, promocijsko podprli. To bo predvidoma vključevalo tako nacionalne kot lokalne medije. V dogovoru z vami bodo poskrbeli tudi za vizualno podobo dogodka (npr. plakati, letaki, itd.) in morebitni promocijski material na dogodku. 

Več informacij o projektu tukaj.

Za sodelovanje v kampanji vas prosimo, da do 15. 01. 2020 izpolnite obrazec.

Vabljeni k sodelovanju!