Vavčerji

Slovenski podjetniški sklad ima odprtih več vavčerjev:

Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za certifikate kakovosti, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za patente, modele, znamke, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. 
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.  
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za digitalni marketing, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za pripravo digitalne strategije, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.
Objava javnega poziva tukaj.

Vavčer za kibernetsko varnost, odprt do 31. 03. 2023

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
Objava javnega poziva tukaj.