Javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (od 15. januarja do 15.marca 2020)

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo posredovalo osnutek Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050.

Nastaja dokument, ki bo desetletja usmerjal prostorski razvoj v naši državi. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je strateški nacionalni dokument, s katerim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi.

Osnutek Strategije je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Predloge in pripombe lahko podate na elektronski naslov gp.mop@gov.si do 15. 03. 2020.

Vabljeni k sodelovanju v javni razpravi.