Delavnica SRIP PMiS: Usklajevanje in priprava Akcijskih načrtov vertikalnih in horizontalnih področij

Dne 03. 02. 2020 je v prostorih GZS potekala delavnica SRIP PMiS, na kateri smo usklajevali in pripravljali Akcijske načrte vertikalnih in horizontalnih področij, za III. fazo Operacije SRIP PMiS.
Delovne skupine so definirale ožja področja skupnih aktivnosti.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na spodnjih fotografijah.