INNOWWIDE: 2. razpis za podporo inovativnim malim, srednje velikim in zagonskim podjetjem, rok za prijavo 31. 03. 2020

V okviru projekta INNOWWIDE je razpisan 2. razpis za podporo inovativnim malim in srednje velikim podjetjem ter zagonskim podjetjem, ki želijo prodreti na trge izven Evrope (države v razvoju ter države kot so Brazilija, Rusija, Indija, Mehika in Kitajska).

KAJ JE INNOWIDE
INNOWWIDE – Viability assessment of collaborative and INNOvative business solutions in WorldWIDE markets je projekt Obzorja 2020, katerega cilj je financirati vsaj 120 evropskih inovativnih malih, srednjih in start-up podjetji za izvajanje projekta VAP (Viability Assessment Projects) na trgih zunaj Evrope.

VAP
Izvedena bosta dva razpisa s skupnim proračunom 7,2 milijona EUR, kar bo omogočilo financiranje 120 podjetjem (60.000 EUR/podjetje).
Cilj na trgu so države, ki so v razvoju in velikem gospodarskem porastu (Rusija, Indija, Kitajska, Mehika) in že razvite države, vsem je namenjen enak znesek financiranja.


Drugi razpis se je odprl 15. 01. 2020 in traja do 31. 03. 2020.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

  • MSP – mala in srednja podjetja vključno mlada in start-up podjetja iz katerega koli sektorja
  • upravičenec mora biti podjetje (poslovna korporacija, zadruga) v gospodarski dejavnosti; mora prodajati izdelke ali nuditi storitve na trgu
  • sedež podjetja mora biti v državi članici EU ali Obzorju 2020 pridruženi državi
  • upravičenec, ki želi začeti poslovanje na novih in nastajajočih trgih po celem svetu.

KJE SE PRIJAVITI?
Prijave potekajo na spletni strani www.innowwide.eu, pod ikono “apply now”.
Vodnik za prijavo

Rezultati bodo znani konec junija 2020.  

INNOWWIDE-Call-2-Flyer