D4 Action Group meeting, 03. 03. – 04. 03. 2020, Trst

Osnovni namen delovanja programa Acitve and Assisted Living – AAL je vpeljava digitalne transformacije na področju zdravja in socialne vključenosti starajoče se populacije. Spodbuja različne akterje, kot so skupnosti v mestih ali na podeželju, pokrajine, zdravstvene in oskrbovalne sisteme, da se povežejo z malimi in srednjimi podjetji in industrijo, ki trenutno koncipira digitalno tehnologijo jutrišnjega dne. 

AAL program torej išče in podpira inovativne tehnološke rešitve za aktivno zdravo staranje in jim pomaga do lansiranja na trg s pomočjo  medsebojnega povezovanja.

V povezavi s tem vas vabimo, da se udeležite dogodka D4 Action Group meeting, ki bo potekal v Italiji v Trstu, od 03. 03. 2020 do 04. 03. 2020.

Več informacij si oglejte tukaj in v vabilu.

agenda_d4_meeting_trieste_3-4_march_2020_v1