Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020), rok za prijavo 20. 04. 2020

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo razpisuje javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020).

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Do 19. 03. 2020 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2020, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2020, kjer lahko v procesu pred-selekcije pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2020.Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Razpisna dokumentacija se nahaja na tej povezavi.