Oddaja vloge na tretjo fazo Operacije SRIP

Obveščamo vas, da smo oddali vlogo za namen sofinanciranja v 3. fazi Javnega razpisa za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«.

Skladno s prvotno objavljenim javnim razpisom se podpora SRIP-om izvaja v treh fazah.

prvi fazi so se izbrala strateško razvojna inovacijska partnerstva, ki so pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. V okviru te faze razpisa so bili izbrani SRIP-i na področjih uporabe S4:

  • Mobilnost – SRIP na področju mobilnosti SRIP ACS+,
  • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo – SRIP Pametne stavbe in dom,
  • Tovarne prihodnosti – SRIP Tovarne Prihodnosti,
  • Trajnostni turizem – SRIPT strateško razvojno inovacijsko partnerstvo turizem,
  • Pametna mesta in skupnosti – Vzpostavitev Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti,
  • Trajnostna pridelava hrane – SRIP HRANA,
  • Razvoj materialov kot končnih produktov – SRIP MATPRO,
  • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo – SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo in
  • Zdravje medicina – SRIP Zdravje – medicina.

drugi fazi javnega razpisa smo SRIP-i izvajali svoje aktivnosti, na podlagi potrjenih akcijskih načrtov.

V Uradnem listu RS, št. 21/20, je bila objavljena nova sprememba javnega razpisa, več informacij tukaj.