WEBINAR “SMART_watch Post 2020 Smart Specialisation”, 28. aprila 2020 od 10. ure dalje

Strokovnjaki s področja Strategije pametne specializacije (S3) bodo predstavili svoj pogled na izvajanje in monitoring S3, predstavnica DG REGIO pa bo predstavila povezavo načrtovanih pilotnih aktivnosti pametne specializacije in interegionalnega sodelovanja v finančni perspektivi 2021-2027. Vsebina in prijava.

Webinar poteka v okviru mednarodnega Interreg projekta SMART-watch.

Mednarodni webinar je namenjen predstavitvi mehanizmov in indikatorjev sledenja izvajanja Strategije pametne specializacije (S3) v raznih regijah EU, predstavitvi pilotnih aktivnosti pametne specializacije in interegionalnega sodelovanja v naslednji finančni perspektivi 2021-2027 ter razpravi in delitvi izkušenj med udeleženci, ki se ukvarjajo z monitoringom RIS3.