Neformalni dokument s pregledom 49 partnerstev, predlaganih za program Obzorje Evropa

Evropska komisija od partnerstev programa Obzorje Evropa pričakuje pomemben prispevek k uresničitvi prednostnih nalog EU in k prehodu v skladu s cilji trajnostnega razvoja. V tem smislu je pripravljen neformalni dokument s pregledom 49 predlaganih partnerstev za program Obzorje Evropa. Več