Sodelovanje deležnikov v spletnem dialogu o upravljanju interneta

Globalni spletni dialog med zainteresiranimi deležniki z naslovom “Arhitektura digitalnega sodelovanja”, bo potekal 5. in 6. junija. Predmet moderirane spletne razprave bodo trije modeli globalnega upravljanja interneta (Forum o upravljanju interneta plus (IGF+), Porazdeljena struktura soupravljanja (COGOV) in Struktura digitalnega skupnega (DC)). Vabilo in več informacij.