V pripravi je Green Deal razpis

Na ogled osnutek Green Deal razpisa, ki bo spodbudil raziskave in inovacije za spodbujanje pravične in trajnostne družbene tranzicije, katere cilj je „leaving nobody behind“.