Predstavitev “Celovitega strateškega projekta razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo”

Namen tega projekta je okrepiti in sistemsko povezati ukrepe sektorskih politik, da bodo nudili podporo prehodu v krožne modele ter hkrati vzpostavljali sinergije med sredstvi in instrumenti na ravni EU in na nacionalni ravni pri doseganju podnebnih ciljev in podpori prehoda na krožno gospodarstvo.

Predstavitev bo potekala po spletu po priloženem programu v petek, 19. junija 2020 med 10.00 in 12.00 uro.  Sodelovanje bo mogoče preko povezave, ki jo boste prejeli po prijavi na tej povezavi.