Projekti v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«

30. 6. 2020 se je zaključila zadnja prijava na projekt START CIRCLES – razpis za mala in srednja podjetja na programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija za vključitev v razvojno-raziskovalne projekte.

Do 28. 9. 2020 je odprt 7. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov. Več info.