Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje projektov na področju ozaveščanja državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije

Evropski parlament je objavil javni razpis za sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ozaveščanju državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije s spodbujanjem strateškega sodelovanja z državljani EU prek treh različnih poti: (1) z angažiranjem civilne družbe, (2) vključevanjem mladih prek lokalnih evropskih dogodkov za mlade in (3) sodelovanjem mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope.

Rok prijave je: 30. 9. 2020.