Prenovljena Slovenska strategija pametne specializacije (S4)

Slovenija se je pričela intenzivno pripravljati na izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027. Eden izmed pogojev uskladitve dokumentov z Evropsko komisijo predstavlja ustrezno prenovljena Slovenska strategija pametne specializacije (S4). 

S ciljem nadaljevanja prenove S4 je bila v sredo, 2.9.2020, pod okriljem Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirana skupna delavnica predstavnikov ministrstev in devetih SRIP-ov, ki je bila namenjena pregledu posredovanih akcijskih načrtov SRIP-ov in izmenjavi stališč med ministrstvi. 

Na delavnici je dr. Nevenka Cukjati, vodja Centra za pametna mesta in skupnosti in predstavnica koordinatorja Operacije SRIP Pametna mesta  in skupnosti, Instituta »Jožef Stefan« predstavila ključne vidike prenove akcijskega načrta in temeljna področja delovanja SRIP PMiS. Institut »Jožef Stefan« je  aktivno vključen v pripravo in prenovo Strategije pametne specializacije v novi finančni perspektivi 2021-2027.