Evropski okvir za minimalno plačo in »evropski bauhaus« sta med pobudami Evropske komisije.

Več pobud je predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v svojem prvem letnem govoru o stanju v Evropski uniji. Predlagala je vzpostavitev evropske zdravstvene unije z vzpostavitvijo nove agencije za biomedicinske raziskave (BARDA), dvig cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 na najmanj 55 odstotkov. Napovedala je vzpostavitev novega »evropskega bauhausa« oziroma prostora soustvarjanja, kjer sodelujejo arhitekti, umetniki, študenti, inženirji in oblikovalci. Petina denarja iz sklada za okrevanje bo namenila za digitalne naložbe, napovedala je zakonodajni predlog za skupen evropski okvir za minimalno plačo.

Govor in pregled glavnih pobud.