STARTS: Sofinanciranje enega konzorcija, ki bo izvajal projekt spodbujanja sinergij med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli en konzorcij, ki bo izvajal projekt spodbujanja sinergij med znanostjo, tehnologijo in umetnostjo (program STARTS – Science, Technology and the ARTS) v Evropi.

Rok prijave: 30. 10. 2020

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe (neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, univerze, izobraževalne institucije, fundacije, raziskovalni in tehnološki centri ter podjetja) iz držav članic EU.