Prvič v Sloveniji – Online Mini MBA: Krmarjenje družinskih podjetij za uspeh več generacij

V Sloveniji je kar 83 % podjetij družinskih podjetij, vendar nimajo tradicije in izkušenj s tranzicijo družinskih podjetij, zato je toliko bolj pomembno, da se v družinskih podjetjih zavedamo pomena pravočasne priprave na prenos nasledstva med generacijami, za kar pa so potrebna znanja. Zato smo na DOBI pripravili edinstven, intenziven 3-tedenski Mini MBA program, ki poteka 100% online. 

Trije moduli in trije vrhunski strokovnjaki s področja družinskega podjetništva:

1. modul: Izzivi družinskih podjetij v časih sprememb – jih razumeti in obvladati
2. modul: Komunikacija v družini – ključ do uspeha

3. modul: Uspešno krmarjenje družinskega podjetja – priprava strateškega načrta