Razpis Mreže evropskih fundacij za sofinanciranje projektov na področju umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja

Mreža evropskih fundacij je objavila nov razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam ter krepitvi njihovih zmogljivosti za učinkovitejše izvajanje zagovorništva ter vključevanja v oblikovanje politik na področju umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 20,000 do 150,000 EUR.

Razpisna dokumentacija. Rok za oddajo: 1. 11. 2020

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU, držav EEA, Združenega kraljestva, Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, ki delujejo na področju zagovorništva in sooblikovanja politik ter že imajo predhodne izkušnje z delom na področju umetne inteligence in avtomatiziranega odločanja ali le-to vpliva na njihovo delo.