Pregled rezultatov Evropskih inovacij 2020 – EIS 2020

EIS razkriva, da se inovacijske uspešnosti EU še naprej povečujejo. Kratkoročno je pričakovati nadaljnje splošno izboljšanje, vendar pa je napredek v EU še vedno neizenačen. Poročilo EIS 2020 je prva izdaja, objavljena po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije, vsi rezultati za EU pa so za sedanjih 27 držav članic. Več