Dosežen je dogovor o dolgoročnem finančnem okviru EU 2021-2027 in skladu za okrevanje

Pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU, ki med evropskimi institucijami predstavlja države članice, so dosegli politični dogovor o naslednjem dolgoročnem finančnem okviru EU za obdobje 2021-2027 in o skladu za okrevanje po pandemiji v skupni vrednosti 1824 milijard evrov . Dogovor morata pred uveljavitvijo potrditi  še Evropski parlament in Svet EU.  Pogajalci so se dogovorili za dodatnih 15 milijard evrov za programe Obzorje Evropa, EU4Health in Erasmus+, pa za časovni načet za uvedbo novih virov za financiranje proračuna EU.

Več