Izobraževalni seminar pred prvim razpisom – Pridružitveni sporazum z ESA (Evropska vesoljska agencija)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo dne 28. 1. 2021 v obliki videokonference organiziralo izobraževalni seminar pred prvim razpisom RPA (Requesting Party Activity) na podlagi nadgrajenega Pridružitvenega sporazuma z ESA (Evropska vesoljska agencija).

Okvirni dnevni red do 9.00 do 13.00: Uvod in predstavitev RPA programa; Briefing – 1. del – vsebina razpisa (ITT – Invitation To Tender paket), proces ocenjevanja, časovnica; Briefing – 2. del: Kako napisati dobro prijavo; Q & A

Od 14.00 do 18.00 bodo možna bilateralna srečanja zainteresiranih podjetij in institucij s predstavniki ESA (potrebna predhodna prijava) – 15 minut za vsako podjetje / institucijo

Podrobnejše informacije s povezavo do seminarja ter za prijave na bilateralni sestanek bodo posredovane naknadno. Lahko pa spremljate na spletni strani MGRT.