Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence

Direktorat za informacijsko družbo in informatiko pri Ministrstvu za javno upravo je pred kratkim, v sodelovanju s ključnimi deležniki, pripravil osnutek dokumenta “Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025”.

S tem nacionalnim programom za UI bo Slovenija izkoristila svoj potencial, za izboljšanje življenja svojih državljanov, za zagon in povečanje konkurenčnosti gospodarstva ter za podporo delovanju družbe na način, da se bo lahko uspešno kosala z izzivi, ki prihajajo.

Z nacionalnim programom za UI (NpUI) Slovenija jasno in nedvoumno izraža svoj interes k okrepitvi vseh aktivnosti na področju UI – celovito, koordinirano in v okviru celotnega inovacijskega življenjskega cikla, ki bodo pospešile raziskave, razvoj, uvajanje in uporabo tehnologij in orodij s področja UI na nacionalnem nivoju ter s tem omogočili Sloveniji in nacionalnim deležnikom prepoznavnost in aktivno sodelovanje pri ključnih evropskih in mednarodnih aktivnostih na tem področju. S tem se Slovenija pridružuje pobudi EU, ki je 10. aprila 2018 sprožila vseevropsko pobudo o sodelovanju na področju UI.