Sredstva novega sklada Evropskega sveta za inovacije (EIC) za 42 visoko inovativnih podjetij

Evropska komisija je napovedala prvi krog neposrednih naložb lastniškega kapitala v višini približno 178 milijonov evrov. Prek novega sklada Evropskega sveta za inovacije (EIC) bo 42 visoko inovativnih zagonskih ter malih in srednjih podjetij skupaj prejelo lastniško financiranje za razvoj in širitev prodornih inovacij na področju zdravja, krožnega gospodarstva, napredne proizvodnje in drugih področjih. Prvo neposredno naložbo lastniškega kapitala je prejelo visoko inovativno francosko podjetje CorWave.

Naložbe lastniškega kapitala, ki znašajo od 500.000 do 15 milijonov evrov na upravičenca, dopolnjujejo financiranje z nepovratnimi sredstvi, ki je bilo že zagotovljeno v okviru pilotnega projekta Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije, da bi se podjetjem omogočila hitrejša širitev. Evropska komisija je tokrat prvič neposredno vložila lastniški ali navidezni lastniški kapital v zagonska podjetja, in sicer naložbe lastniškega kapitala, kombinirane z nepovratnimi sredstvi. Po pričakovanjih bodo lastniški deleži znašali 10 do 25 odstotkov.

Spletna stran z informacijami o možnostih za pridobitev sredstev EIC za mala in srednja podjetja.