Interreg MEDITERAN – 5. razpis za modularne projekte

Program Interreg MED 2014-2020 je objavil 5. razpis za modularne projekte. Gre za kapitalizacijski razpis namenjen zaključenim projektom programa v obodbju 2014-2020.

  • Vrednost razpisa: 4.600.000 EUR
  • Zneski in deleži financiranja indikativna vrednost posameznega projekta je 350.000 EUR, deleži sofinanciranja pa so odvisni od posamezne države
  • Datum objave na razpisi.info 9. 2. 2021
  • Rok prijave 15. 4. 2021
  • Trajanje projekta največ 13 mesecev

Upravičeni prijavitelji: Prijavijo se lahko le organizacije, ki so sodelovale pri modularnih projektih, ki jih želijo sedaj kapitalizirati. Posamezna organizacija je lahko vodilni partner le pri enem projektu.

Spletna stran >>