Strokovni posvet KOC Energija: Prehod v brezogljično družbo

Kompetenčni centrer za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija, vabi na strokovni posvet na temo PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO,

ki bo v četrtek, 25. 2. 2021, od 9:00 do 12.30, prek spleta (Zoom).

Konec leta 2019 je Evropska komisija predstavila »zeleni dogovor«, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna celina. Dogovor vključuje ambiciozne ukrepa za prehod v zeleno gospodarstvo. Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je izjemno aktualna in že sama po sebi kliče k izmenjavi mnenj in dobrih praks.

Vabilo s programom dogodka >>

Udeležbo potrdite z registracijo preko SPLETNEGA OBRAZCA,  najkasneje do 23. 2. 2021 oziroma do zapolnitve prostih mest. Udeležba je brezplačna.