Priročnik s priporočili za vzpostavitev e-polnilnic za električne avtomobile in kombije

V strategiji za trajnostno in pametno mobilnost je med drugim predvideno, da bo za polnjenje do 13 milijonov električnih vozil do leta 2025 treba povečati število e-polnilnic z 200 tisoč v letu 2020 na vsaj 1 milijon v letu 2025. Člani foruma za trajnostni transport so zato pripravili priporočila za javne organe, kako izvesti javne razpise, dodeliti koncesije, licence, zagotoviti podporo za dograditev polnilnic za osebna vozila in kombije.

V priročniku  so navedeni tudi praktični primeri. Kot zgled navajajo čezmejno sodelovanje med Nemčijo in Francijo s poudarkom na vzpostavitvi infrastrukture v obmejnih regijah in velikih mestih, Nizozemska je zgled za regionalno sodelovanje, pa tudi za sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki. Prek različnih mehanizmov tehnično pomoč ponuja tudi Evropska investicijska banka (EIB).

Pripravljavci priročnika javnim organom priporočajo, naj izdelajo dolgoročno strategijo za mobilnost z jasnimi cilji. Pripravijo na načrte in strategije za prehod na elektromobilnost, vključno z merljivimi cilji, ki bodo omogočali spremljanje napredka in vzpostavitev stabilnega okolja za vlaganja. Razvoj infrastrukture je treba uskladiti med ministrstvi in vladnimi službami, pa tudi s sosednjimi državami, regijami in mesti.