Predstavitve podjetij za boljše projekte pametnih mest

Skupnost občin Slovenije je v okviru 4PDIH, kjer je dostopen Katalog podjetijorganizirala predstavitev za občine. Na dogodku smo sodelovali tudi SRIP PMiS in nekateri naši člani s svojimi predstavitvami. Posnetek dogodka si je mogoče ogledati na FB profilu Skupnosti občin Slovenije.

Prisotne je pozdravil Tine Radinja, predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo, ki je povedal, da se v okviru te komisije združujejo občine, ki so se podale na pot digitalne preobrazbe, ker jih to področje zanima, hkrati pa poudaril skokovit porast interesa občin z razpisom MJU za pametna mesta in skupnosti.  Z objavljenim razpisom je tudi interes podjetij, da občinam predstavijo svoje rešitve, znanje in svoje veščine. Poudaril je, da so občine na različnih stopnjah digitalne zrelosti, od začetnic do tistih, ki že imajo temelje in jasno opredeljene strateške usmeritve. Izrazil je pričakovanje, da skozi povezovanje pridemo do rešitev, ki bodo občinam omogočile bolj smele korake na poti digitalizacije.

Na dogodku se je predstavilo 18 podjetij iz Kataloga:

 1. Kako učinkovito izkoristiti prednosti pametnega mesta, Iskratel, d.o.o.
 2. Oddaljeno e-poslovanje občin, Halcom d.d.
 3. Skupni gradniki pri gradnji odprtih platform Pametnih mest in skupnosti, Skupina ŽEJN
 4. MegaTel soustvarja varno digitalno in občinam prijazno prihodnost, Mega M d.o.o.
 5. Celostno administrativno ter operativno načrtovanje in vodenje projektov digitalizacije občin, Inštitut za digitalizacijo, IPM Digital
 6. Zagotavljanje interoperabilnosti MIM L2, Comtrade / Endava
 7. 4S: rešitve za pameten, varen in zdrav prostor, Robotina d.o.o.
 8. Transparentno in enostavno upravljanje stavb in zemljišč občin v okviru platforme pametnega mesta, Imagine d.o.o.
 9. IoT za velike občinske javne stavbe in podatkovna analitika na osnovi fleksibilne senzorske mreže, Menerga d.o.o.
 10. Digitalizacija in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema, Iskraemeco, d.d.
 11. Moderne meteorološke postaje in senzorji kvalitete zraka za nadzor lokalnega vremena in pametno ravnanje z odpadki in analitika, Andivi d.o.o.
 12. Predstavitev ekosistema lokalne samooskrbe in podpore lokalnega gospodarstva v okviru digitalizacije občin, Optifarm d.o.o
 13. Rešitve za pametna mesta in skupnosti, A1 Slovenija d. d.
 14. Upravljanje z infrastrukturo in skrb za okolje, ENVIRODUAL d.o.o.
 15. Turizem 4.0, Arctur d.o.o.
 16. Sistem za spremljanje stanja opreme/naprav, Instrumentation Technologies
 17. Rešitve za pametna mesta, Callidus Group d.o.o.
 18. Napredne rešitve za zagotavljanje energetske učinkovitosti in fleksibilnosti, Solvera Lynx d.o.o.

Sledile so še štiri predstavitve mrežnih organizacij

Povezava do objave Skupnosti občin Slovenije >>