Spletne delavnice na temo prenove Strategije Pametne Specializacije

Od 26. 03. 2021 do 19. 04. 2021 bodo potekale spletne delavnice na temo prenove Strategije Pametne Specializacije, na katerih bodo predstavljena opredeljena prioritetna področja, fokusna področja in produktne smeri.

Na spletnih delavnicah bodo obravnavane sledeče teme:

  • kako bo oblikovana vsebina Slovenske strategije pametne specializacije – S4 za programsko obdobje 2021–2027,
  • katere so in bodo njena prednostna področja, fokusna področja in produktne smeri,
  • kakšna je razlika med predhodnim in omogočitvenim pogojem.

Na tej spletni povezavi so že odprte prijavnice za posamezne delavnice po področjih S4.

  • Prva, uvodna delavnica, bo potekala v petek, 26. 03. 2021, ob 13.00 (prijave možne do 23. 03. 2021). 
    Prijavnica.
  • Delavnica za S4 področje Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo bo potekala v ponedeljek, 19. 04. 2021, ob 13.00 (prijave možne do 14. 04. 2021).
    Prijavnica.

Povezave in gradivo: