WEBINAR: Obravnavanje vprašanj razširljivosti in zasebnosti energetskih skupnosti, 6. 4. 2021, ob 11 uri

Sodobni elektroenergetski sistemi se iz centralizirane paradigme, po kateri so električno energijo večinoma proizvajale velike elektrarne na prenosni ravni, razvijajo do novega modela, kjer je porazdeljena proizvodnja, ki pogosto temelji na obnovljivih virih energije, pomembna del proizvedene električne energije. V tem novem modelu bi moralo zagotavljanje pomožnih storitev operaterju prenosnega sistema (TSO) upoštevati možno prilagodljivost, ki jo zagotavljajo novi porazdeljeni viri, kot so razpršeni in majhni generatorji, ki temeljijo tudi na OVE in so pogosto obdarjeni z majhnimi baterijami.

Prijava

Bodoči dogodki