Prepoznavanje izboljšav kakovosti pri optimizaciji v industriji, 25. 5. 2021 | 12:00-14:30, spletna delavnica

V obdobju razložljive umetne inteligence postaja celovita primerjava učinkovitosti stohastičnih optimizacijskih algoritmov vse bolj pomembna naloga. Veliko algoritmov je že razvitih; glavna težava pa je v tem, da raziskave postajajo vse bolj inkrementalne in resnično nove ideje na tem področju so zdaj dokaj redke. Na delavnici bomo podali pregled trenutnih pristopov k analizi delovanja algoritmov s posebnim poudarkom na pasteh, ki so pogosto spregledane. Delavnica ne bo temeljila na enačbah, ampak predvsem na primerih, skozi katere bo pridobljeno poglobljeno razumevanje statistike za prepoznavanje izboljšav kakovosti pri optimizaciji v industriji. Jezik na delavnici bomo prilagodili udeležencem (slovenščina ali angleščina). Več ang/slo

Prijava na delavnico

Spremljajte napoved dogodkov na naših spletnih straneh