Javni razpis »Ciljni raziskovalni programi 2021«

Javni razpis »Ciljni raziskovalni programi 2021« z dne 28. 05. 2021, je objavljen v Uradnem listu RS (Uradni list RS – 086/2021, Razglasni del (uradni-list.si) in na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS http://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/21/razp-crp-21.asp.