Informativni dan Obzorje Evropa – Spodbujanje odličnosti in povečanje udeležbe: 24. avgust ob 10h (ZOOM)

Na nacionalnem informativnem dnevu bodo predstavljeni javni razpisi v okviru horizontalnega stebra Obzorja Evropa: Spodbujanje odličnosti in povečevanje udeležbe za obdobje 2021 -2022. Podani bodo napotki za pripravo kvalitetnih prijav, predstavili novosti pri uveljavljanju nekaterih stroškov ter izkušnje s pripravo akcijskega načrta za enakost spolov.