V celoti je stopila veljavo uredba o nadzoru in skladnosti proizvodov

V celoti so stopila v veljavo nova pravila, ki jih predpisuje uredba o nadzoru in skladnosti proizvodov. Ta pravila naj bi zagotavljala, da so proizvodi na trgu EU skladni z zakonodajo Unije in ustrezajo varnostnim in javnozdravstvenim zahtevam. Uredba se bo uporabljala za nabor proizvodov, ki so zajeti v 73 zakonodajnih aktih. V skladu z uredbo bodo lahko med drugim pristojni organi izvajali inšpekcijske preglede na kraju samem in proizvode nakupovali pod skrivno identiteto.