9. SiNAPSIN mednarodna nevroznanstvena konferenca, med 23. in 25. septembrom 2021 (spletni dogodek)

Konferenca se začne s simpozijem, ki bo posvečen SARS-CoV-2 in možganom, od nevroloških in kognitivnih učinkov same okužbe, prek nevroloških dogodkov, povezanih s cepljenjem, in učinkov epidemije na učni uspeh osnovnošolcev, konča pa se s plenarnim predavanjem, posvečenim mehanizmom transgeneracijskega prenosa učinkov stresa matere na razvoj in delovanje možganov pri plodu. Konferenci bodo pridruženi še: izobraževalna delavnica o mehanizmih nevrodegeneracije, izjemno zanimiv dogodek za javnost iz niza »nevroznanost in družba« ter strokovni satelitni simpozij iz klinične nevrofizologije.