Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 205/2020 z dne 31.12.2021 objavil Javni razpis P7 2021 – Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Razpis je odprt do 1. 3. 2022.