Pridružitev tretjih držav k programu Obzorje Evropa

Evropska komisija je pripravila spletno stran, na kateri objavlja najnovejše informacije o pridružitvi tretjih držav k programu Obzorje Evropa.