Predlog Evropske komisije za nujno posredovanje na evropskih energetskih trgih

Evropska komisija je kot odziv na nenadno znatno zvišanje cen pripravila predlog za nujno posredovanje na evropskih energijskih trgih. V njem predlaga ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po električni energiji, ki naj bi pripomogli k zmanjšanju stroškov za električno energijo za odjemalce, ter ukrepe za prerazporeditev presežnih prihodkov energetskega sektorja končnim odjemalcem. Omenjeni ukrepi so dopolnitev ukrepov za polnjenje skladišč plina in za zmanjšanje povpraševanja po plinu.