Slovenski podjetniški sklad (SPS) ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad (SPS), je v Uradnem listu in na svoji spletni strani, ponovno objavil Vavčer za pridobitev certifikatov v skupni razpisani vrednosti 0,62 mio EUR.

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Najmanjša spodbuda znaša 1.000,00 EUR, največja pa 9.999,99 EUR, max. sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Vavčer je odprt do 31. 3. 2023.